Anotace

Hlavní autor knihy je T. Colin Campbell, Ph.D., profesor biochemie výživy na prestižní Cornellově univerzitě, po více než 40 let přední světový výzkumník na poli výživy pracující teoreticky, na laboratorních zvířatech a v terénu v několika zemích světa, autor více než 350 výzkumných prací publikovaných v nejrenomovanějších světových časopisech.

Jeho tým provedl nejobsáhlejší a nejucelenější studii všech dob o vlivu výživy na zdraví. Do historie vstoupila pod názvem Čínská studie. 30 let sledovala a zkoumala na straně jedné stravu a jiné prvky životního stylu a na straně druhé zdravotní stav statisíců lidí ze 65 různých měst a vesnic a odhalila 8 000 statisticky významných vztahů. Výsledky tohoto bádání pro širokou veřejnost shrnuje jeho stejnojmenná kniha. Vyšla v řadě jazyků v celkovém nákladu přes 3 miliony výtisků, v češtině už přes 10 000 výtisků. Stala se bestsellerem č. 1 deníku New York Times a knihou roku v USA.

Kniha je psaná velice čtivě a srozumitelně. Je určena jak zdravotníkům, tak laickým zájemcům o opravdu zdravou výživu. Akcentuje praktické informace, z nemocí pojednává zejm. o rakovině, srdečně- a mozkověcévních nemocech, diabetu, vysokém krevním tlaku, artritidě, Alzheimerově chorobě a osteoporóze.

Respektování doporučení uvedených v knize člověku dává značnou možnost vyhnout se zbytečným nemocem z blahobytu, resp. z nesprávné stravy, nebo alespoň významně, o desítky let, oddálit jejich nástup.

NOVÉ vydání (r. 2019) je oproti vydáním starším revidováno, aktualizováno a rozšířeno o 59 stran.

Spoluautorem je Thomas M. Campbell, M.D., lékař specializující se na vědeckém základu založenou léčbu a prevenci nemocí pomocí stravy.

Kniha byla inspirací pro film Raději vidličky než nože.

456 stran formátu 165 x 238 mm, desítky grafů, schémat a fotografií, tuhá vazba.